Etiquette na corona

“Verandert etiquette na corona”? Een vraag die me vaak gesteld wordt de laatste tijd… Het antwoord is echter klaar en duidelijk: “Neen, de etiquette verandert niet!” Het basisprincipe van etiquette is en blijft het attent zijn naar andere mensen toe en respect hebben voor je medemens. En dit uitgangspunt van etiquette zal altijd blijven gelden, ook na coronatijden. En hopelijk zelfs terug een beetje meer…

In de manier waarop we etiquette gaan toepassen zal het coronavirus zijn sporen wél nalaten. Het is immers ondenkbaar dat mensen op kortere termijn nog met volle overgave elkaar de hand blijven schudden als begroeting of als bezegeling van een business-afspraak. Maar respect hebben voor elkaars gezondheid door het net niet te doen, dát is waar het nu om draait.


Handen schudden is sowieso een gebruik dat maar redelijk laat in de geschiedenis als echte begroeting zijn intrede is gaan doen. De eerste afbeeldingen ervan zijn reeds terug te vinden in hiërogliefen uit het Babylonische tijdperk en in de middeleeuwen toonden ridders hun ongewapende handen aan elkaar waarna er een handdruk volgde. Maar pas in de 19e eeuw werd het de algemene omgangsvorm om elkaar goedendag te zeggen. Voor vrouwen werd het handen schudden in plaats van het bescheidenere knikje of lichte buiging zelfs pas in de 20e eeuw een feit.


Of een buiging in ons dagelijks leven terug zijn intrede gaat doen valt te betwijfelen (hoewel men aan deze begroetingsvorm bijvoorbeeld in Azië wel vasthoudt), maar wat is er een mis met een knikje gecombineerd met een oprechte glimlach als je aan iemand wordt voorgesteld? Of aan het hartelijk opsteken van je hand als je vrienden op straat tegenkomt? Zo zal het intussen vanzelfsprekende zwaaien bij het begin of einde van een videogesprek via Zoom of Skype ook in het "echte" leven worden doorgetrokken...

Een iets formelere en instemmende knik bij het sluiten van een overeenkomst is dan weer in een zakelijke omgeving een meer gepaste keuze.


Tot voor kort was het weigeren of zelfs negeren van een uitgestoken hand op etiquettevlak één van de grootste flaters (een “faux pas”) die je kon begaan. Ik maak me sterk dat op korte termijn het uitreiken van je hand naar iemand er net eentje wordt…

Juist ja. Of hoe je je respect naar je medemens toe kan uiten door in dit geval de traditionele gebruiken wel degelijk naast je neer te leggen…